Beurs voor ondersteuning door studenten

Afdelingen Nederlands van universiteiten buiten het taalgebied kunnen een beroep doen op de regeling voor ondersteuning door studenten van de Taalunie. 

Studenten die in aanmerking komen voor een beurs om de afdeling tijdelijk te versterken:

 • Nederlandstalige studenten die zijn ingeschreven aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit, ongeacht de opleiding die zij volgen.
 • Nederlandstalige studenten uit Nederland en Vlaanderen die zijn ingeschreven aan een universiteit buiten het taalgebied, ongeacht de opleiding die zij volgen. 
 • Lokale studenten die een opleiding Nederlands/neerlandistiek volgen en ingeschreven zijn aan een universiteit buiten het taalgebied.

Ben je student en op zoek naar meer informatie? Die vind je hier.

Voor wie? 

Een universitaire afdeling Nederlands buiten het taalgebied kan een beurs aanvragen voor ondersteuning door een student.

Goed om weten

 • Afdelingen kunnen deze beurs gebruiken om studenten in te zetten voor: onderwijs-, onderzoeks- en organisatorische ondersteuning. Ben je op zoek naar ondersteuning tijdens conversatielessen? Of wil je hulp bij het nakijken van taken? Wil je een taalwedstrijd organiseren voor toekomstige studenten of denk je aan een studiedag waarbij praktische ondersteuning welkom is? Dat, en veel meer, kan allemaal dankzij deze regeling. 
 • Student-ondersteuners kunnen de afdeling fysiek versterken, maar ze kunnen de afdeling ook virtueel vanop afstand ondersteunen.  
  Heb je voor een onderzoeksproject bronnenmateriaal nodig dat enkel in Nederland of Vlaanderen geraadpleegd kan worden? Dan kan de virtuele student-ondersteuner dit nu ter plaatse doen. 

Hoe werkt het praktisch?

Om de beurs voor ondersteuning door studenten beter bekend te maken bij de afdelingen én bij de studenten, heeft de Taalunie in mijnNederlands een vacaturebank ontwikkeld. Die vind je hier terug.

Elke afdeling kan heel eenvoudig een vacature aanmaken. Dit kan eenmalig door een doorlopende vacature aan te maken, maar je kan je vacature natuurlijk ook beperken in tijd, afhankelijk van de noden en wensen van jouw afdeling. Voor ondersteuning bij het aanmaken van een vacature, stuur je een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org, dan helpen we je graag verder.

De Taalunie zet zich actief in om de vacaturebank niet alleen bekend te maken bij de afdelingen, maar ook bij de studenten. Daarom werken we samen met het Taalunie studentennetwerk, met lokale studentennetwerken en met de (uitwisselings)coördinatoren van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Zo zorgen we ervoor dat studenten de weg naar de vacaturebank vinden, waar ze rechtstreeks bij de afdeling kunnen solliciteren. 

Als je een student als ondersteuner wenst aan te werven, vraag je voor je afdeling de beurs aan in de subsidiemodule via de knop onder aan deze pagina. Nadat de beurs door de Taalunie is toegekend, vragen we de student om diens (betalings)gegevens na te kijken en aan te vullen. Eens dat gebeurd is, ontvangen jij en de student de toekenningsbrief en zal 50% van de beurs aan de student uitbetaald worden.

Profiel van de student-ondersteuner

Studenten kunnen als student-ondersteuner aan de slag als ze:

 • tot een van de drie doelgroep behoren:
  • Nederlandstalige studenten die zijn ingeschreven aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit, ongeacht de opleiding die zij volgen
  •  Nederlandstalige studenten uit Nederland en Vlaanderen die zijn ingeschreven aan een universiteit buiten het taalgebied, ongeacht de opleiding die zij volgen.
  • Lokale studenten die een opleiding Nederlands/neerlandistiek volgen en ingeschreven zijn aan een universiteit buiten het taalgebied
 • minstens het tweede studiejaar van een bacheloropleiding volgen;
 • geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal;
 • de Nederlandse taal in een academische context kunnen gebruiken.

Wanneer je een vacature aanmaakt in de vacaturebank, kan je het profiel waarnaar je op zoek bent ook verder specificeren: je kan bijvoorbeeld aangeven welk opleidingsniveau de student-ondersteuner dient te hebben, of welk soort ondersteuning je wenst.

Wat bieden wij?

De Taalunie subsidieert een ondersteuning door een student met een forfaitaire beurs van €660. De Taalunie onderhoudt de vacaturebank in mijnNederlands om de vraag naar ondersteuners van de afdelingen in kaart te brengen, en onderneemt regelmatig actie om de vacatures onder de aandacht van studenten te brengen.

Daarnaast stelt de Taalunie een online voorbereidingstraject ter beschikking om student-ondersteuners voor te bereiden op en te begeleiden bij hun taken aan de afdelingen Nederlands. Het traject kreeg de naam ‘Handbagage voor student-ondersteuners’ en is ontwikkeld door Antoinet Brink en Filip De Ceuster, docenten uit de internationale neerlandistiek. Aan de hand van een aantal korte opdrachten maken alle student-ondersteuners kennis met het onderwijs Nederlands buiten het taalgebied. Studenten die voor onderwijsondersteuning worden ingezet krijgen ook een stukje didactiek van het NVT-onderwijs en specifieke kenmerken van het Nederlands aangeleerd. Als de training succesvol doorlopen is, ontvangen studenten een certificaat dat ze aan hun CV kunnen toevoegen. De Taalunie beveelt het volgen van de training sterk aan, een afdeling kan het doorlopen van de training verplichten bij de aanvraag.

Via onderstaande knoppen kan je de twee mogelijke trajecten in de Handbagage bekijken. 

Voorwaarden

 • De student-ondersteuner behoort tot een van de drie doelgroepen en volgt minstens het tweede studiejaar van een bacheloropleiding.
 • Met één beurs kan een afdeling een student-ondersteuner inzetten voor minimaal een trimester (10 weken) en maximaal een semester (20 weken). De afdeling kan ervoor kiezen om de ondersteuning eenmalig te verlengen tot één academiejaar (30 weken): daarvoor melden ze de student bij de Taalunie aan voor een tweede beurs.
 • Een student kan per academiejaar maximum twee beurzen ontvangen.
 • De beurs voor ondersteuning door studenten is een subsidie die de Taalunie toekent aan afdelingen Nederlands. De afdeling voorziet in begeleiding van de student en legt in overleg met de student het uiteindelijke takenpakket en de tijdsbesteding vast, zodat de eigen studie van de student niet in het gedrang komt. De beurs wordt om praktische redenen rechtstreeks uitbetaald aan de student-ondersteuner.
 • De ondersteuning door de student bij de afdeling is geen stage en staat volledig los van de eigen studie van de student, waardoor die dus ook niet in aanmerking komt voor studiepunten.
 • De Taalunie biedt student-ondersteuners een beurs. Een student-ondersteuner is niet in dienst van de universiteit of de Taalunie.
 • De student is zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte van de toegekende beurs in het land waarin die belastingplichtig is. De student zorgt desgewenst ook voor een adequate ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uiterlijk een maand na afloop van de ondersteuning door de student verwacht de Taalunie een beknopt schriftelijk verslag van de student (max. 1 A4). Dit verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de begeleidende docent bij de afdeling Nederlands en door de docent toegevoegd aan het dossier in de subsidiemodule. Na ontvangst van het verslag wordt het resterende saldo (50%) van de beurs aan de student uitbetaald.