Subsidies

De Taalunie ondersteunt onderwijsinstellingen, docenten en onderzoekers die buiten het taalgebied met het Nederlands bezig zijn. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Dan vindt u hier informatie.

Algemene informatie over onze subsidies

Subsidies

Subsidies voor afdelingen Nederlands buiten het taalgebied

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Als instelling van tertiair onderwijs of (universitaire) talenschool met minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.

De Taalunie biedt afdelingen Nederlands de volgende subsidiemogelijkheden aan:

Subsidies voor netwerken buiten het taalgebied

De Taalunie ondersteunt de werking en de activiteiten van netwerken van docenten buiten het Nederlandse taalgebied. Er zijn volgende mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

Subsidies voor netwerken binnen het taalgebied

Subsidies voor projecten

Werkingssubsidie voor Nederlands-Vlaamse Organisaties uit Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld kunnen projectsubsidie bij de Taalunie aanvragen. Er zijn drie projectsubsidies:

Literaire uitwisselingen

Samen met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds wil de Taalunie de grenzen in het Nederlandse taalgebied dunner maken. Daarom ondersteunen we leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Taalleerders