Over mijnNederlands

De Taalunie ondersteunt wereldwijd iedereen die Nederlands leert, onderwijst, onderzoekt of gebruikt. Het online platform mijnNederlands is een van de instrumenten die de Taalunie hiervoor inzet.

Bezoekers kunnen op mijnNederlands terecht voor:

  • uitwisseling van onderwijs- en onderzoeksmateriaal,
  • professionaliseringsaanbod,
  • contact met andere gebruikers en interessante organisaties,
  • informatie over en aanvragen voor financiële steun,
  • informatie, tips en stagemogelijkheden voor leerlingen en studenten.

Op mijnNederlands komen sprekers van het Nederlands over de hele wereld dichter bij elkaar.
Zij krijgen op mijnNederlands een plek waarop ze duurzaam informatie, materialen,
expertise en contacten met elkaar kunnen delen.