Pc

Stagiair

Je bent online taalmentor Nederlands voor anderstaligen (niveau A1 tot B1) die Nederlands willen leren. Via het sociaal leernetwerk Parlangi (www.parlangi.com) leg je als mentor contact met anderstaligen, stuur je berichten, plan je afspraken en voer je één-op-één-videogesprekken in het Nederlands.

We vinden autonomie, verbondenheid en competentie erg belangrijk. Daarom:

  • bepaal je zelf met wie, wanneer, hoe lang en waarover je spreekt;
  • zijn het steeds één-op-één-videogesprekken waar verbinding tussen mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden centraal staat;
  • ligt de focus op ervaringsgericht leren, leren door te doen dus.

Je volgt eerst een online basisopleiding voor mentoren. Je leert daar het 4M-model van Parlangi kennen en toepassen:

  • Mens: Hoe communiceer ik op een verbindende manier?
  • Motivatie: Hoe prikkel ik de intrinsieke motivatie van mezelf en anderen?
  • Methode: Hoe kan ik anderen het best ondersteunen om een taal te leren?
  • Middelen: Welke hulpmiddelen binnen en buiten Parlangi kan ik gebruiken om anderstaligen te helpen?

Deze stage is geen doorlopende stage opeen fysieke plek voor een bepaalde periode. Alle mentorgesprekken vinden online plaats op momenten en met personenen die je zelf bepaalt.

Contact

Naam
E-mailadres
Bericht

Informatie

Doorlopende vacature
Anders
Communicatie / marketing
Parlangi cvsoparlangi.net info@parlangi.com
België
Telewerk mogelijk
Geen vergoeding mogelijk