Stages voor studenten internationale neerlandistiek

Stages zijn voor studenten een goede kennismaking met de beroepspraktijk. Vaak is een stage een eerste belangrijke stap in de loopbaan. Studenten uit de internationale neerlandistiek  hebben iets unieks te bieden aan organisaties en bedrijven. Ze kennen naast de taal en cultuur van het land waar ze wonen de Nederlandse taal, de cultuur van het Nederlandse taalgebied. Daardoor zijn ze in staat om verbinding te maken tussen de eigen taal en cultuur en die van het Nederlandse taalgebied en zo bruggen te bouwen tussen verschillende culturen. 

Via de vacaturebank brengen we vraag en aanbod voor stages samen. Daarnaast gaan we actief op zoek naar organisaties die een beroep willen doen op de kennis en vaardigheden van studenten internationale neerlandistiek.  

Om een stage aan te bieden kun je een stage in de vacaturebank plaatsen of contact opnemen via stageproject@taalunie.org

Overzicht:


Op zoek naar een interculturele expert met kennis van het Nederlands?

Informatie voor stageaanbieders

Aan 135 universiteiten in 40 landen leren en bestuderen studenten het Nederlands. Samen vormen zij de groep van studenten internationale neerlandistiek.  

Studenten uit de internationale neerlandistiek hebben iets unieks te bieden aan uw organisatie of bedrijf: interculturele kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal, de cultuur van het Nederlandse taalgebied en van hun eigen taal en cultuur. Dat is waardevol voor organisaties en bedrijven in Nederland en Vlaanderen maar ook voor organisaties in de landen waar deze studenten wonen, bijvoorbeeld als zij samenwerken of handeldrijven met de Lage Landen. 

Wat hebben studenten uit de internationale neerlandistiek te bieden? Zij...

 • hebben kennis van het Nederlands, naast van andere talen, waaronder de taal van het land waar ze wonen; 

 • kennen de Nederlandstalige cultuur en de gebruiken en gewoonten in het Nederlandse taalgebied; 

 • kunnen verbinding maken tussen de eigen taal en cultuur en het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur; 

 • hebben algemene academische vaardigheden, zoals analytisch en intercultureel denken, presenteren en schrijven en beschikken over onderzoekscompetenties. Sommige studenten neerlandistiek verwerven tijdens hun studie ook andere competenties, zoals competenties op het vlak van vertalen en tolken of combineren hun studie Nederlands met bedrijfskunde, marketing of toerisme. 

Studenten Nederlands vind je in deze plaatsen in 40 landen. 

Wat voor stages zoeken studenten internationale neerlandistiek? 

Studenten internationale neerlandistiek hebben uiteenlopende redenen om een stage te zoeken. Voorbeelden zijn:

 • interculturele communicatie in de praktijk toepassen;  

 • werken aan internationale betrekkingen; 

 • kennis van de Nederlandse taal benutten en tegelijk hun Nederlands verbeteren;  

 • kennis van hun moedertaal en andere talenkennis benutten;  

 • kennis van bedrijfskunde of marketing toepassen; 

 • kennis van de cultuur, geschiedenis en andere aspecten van de Lage Landen benutten; 

 • ervaring en contacten opbouwen in de culturele sector, vertaalsector, de media, toerisme, etc.; 

 • werken in een Vlaamse of Nederlandse organisatie (in Nederland of Vlaanderen of in eigen land) om de arbeidscultuur te ervaren; 

 • een tijdje wonen en werken in Nederland of Vlaanderen; 

 • ervaring met specifieke werkzaamheden zoals schrijven, journalistiek, vertalen, post-editen, logistiek. 

Veelvoorkomende stageorganisaties en -sectoren zijn: internationale bedrijven en organisaties, toerisme, culturele organisaties, bibliotheek, media, archief, bedrijven die handeldrijven met Nederland, Vlaanderen of Suriname of juist bedrijven uit die landen die handeldrijven met het land waar ze wonen, vertaalbureaus of diplomatieke organisaties.

Duur en werkplek van de stage  

Sommige opleidingen werken met vaste stageperiodes van bijvoorbeeld 6 weken, 8 weken, 3 maanden of 6 maanden. Bij andere opleidingen is de periode vrij in te vullen.  

Een stage (deels) op locatie heeft sterke voorkeur.  

Interesse? Plaats uw stage in de vacaturebank of neem contact op via
stageproject@taalunie.org

Wil je een beeld krijgen van studenten internationale neerlandistiek?  

Hieronder vind je enkele filmpjes van en over studenten neerlandistiek. De eerste drie filmpjes gaan over de intensieve zomercursus van de Taalunie in Gent.

Help je studenten aan een eerste belangrijke stap in hun loopbaan!

Informatie voor docenten

Stimuleer jouw studenten om een stage te lopen. Dat geeft jouw studenten loopbaanperspectief en dat is niet alleen belangrijk voor de toekomst van je studenten, het is ook een goede motivatie om de studie te kiezen en te blijven volgen en daarmee belangrijk voor jullie opleiding. Daarom is er nu plek voor stages in de vacaturebank in mijnNederlands. 

 

In het Nederlandse taalgebied of in eigen land 

Een stage in Nederland, Vlaanderen of Suriname is natuurlijk een geweldige kennismaking met de taal en cultuur, maar ook in eigen land zijn er stagemogelijkheden met Nederlands. Denk aan culturele instellingen, toerisme of bedrijven en organisaties die zakendoen in het Nederlandse taalgebied. Je kunt hierover ook navraag doen bij ambassades, consulaten of andere vertegenwoordigingen. Het is natuurlijk nog beter als je zelf al een lijstje hebt met mogelijke stageaanbieders en daarmee contacten onderhoudt. Persoonlijk contact werkt vaak het beste.  

 

Praktische zaken 

De afspraken voor een stage moeten worden vastgelegd in een stageplan en stagecontract. Mocht jouw universiteit daar nog geen model voor hebben dan vind je in de downloadsectie onder aan deze pagina enkele voorbeelden, waaronder het model dat in Frankrijk wordt gebruikt.  

Informeer je ook over de beurzen die mogelijk beschikbaar zijn. Er is een Erasmus+ beurs voor stages van gevorderde studenten en net-afgestudeerden.  

Wil jemeer informatie of heb je nog weinig ervaring met stages? In de downloadsectie vind je een stappenplan dat in het kader van het impulstraject door collega's uit Frankrijk werd opgesteld. 

Aan de slag met het Nederlands? Zoek een stage!

Informatie voor studenten

Een stage is een prachtige manier om werkervaring op te doen en in de praktijk te brengen wat je in je studie Nederlands hebt geleerd. Vaak is een stage ook een goed begin van je loopbaan. We raden daarom alle studenten aan om een stage te lopen. In landen binnen het Nederlandse taalgebied is dat echt een onderdompeling in de taal en cultuur, maar je kunt soms ook in jouw eigen land stages vinden waarbij je jouw kennis van het Nederlands kan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan culturele instellingen, vertaalbureaus, bedrijven die zakendoen met Nederland en Vlaanderen en organisaties die met Nederland samenwerken.  

 

Vacaturebank  

Op onze website vind je een vacaturebank met een filter voor stages voor studenten uit de internationale neerlandistiek. Voor stages van organisaties in jouw buurt kun je op andere platforms kijken. Bekende voorbeelden zijn Linkedin, Indeed en Jobteaser. Erasmus+ heeft ook een stageplatform voor internationale stages: https://erasmusintern.org/ De Taalunie bundelde bovendien interessante websites waar je meer informatie kan vinden over stages op deze overzichtspagina. 

 

Praktische zaken 

Vraag jouw docent welke regels er zijn voor stages in jouw opleiding. Vaak hebben universiteiten standaard-stagecontracten of instructies voor stageplannen. Anders vind je in de downloadsectie onder aan deze pagina enkele voorbeelden, waaronder het model dat in Frankrijk wordt gebruikt. Vraag ook of er beurzen beschikbaar zijn waarvoor je in aanmerking komt. Erasmus+ heeft bijvoorbeeld beurzen voor internationale stages van gevorderde studenten en net-afgestudeerden.

Meer weten?

Lees hieronder het verslag van Regis van Horn die stageliep bij Danone en bekijk het filmpje over de tweedaagse bedrijfsbezoeken van studenten neerlandistiek tijdens de zomercursus in Gent.

Downloads