Diploma’s & certificaten

Naast een diploma van je school of universiteit zijn er ook andere diploma’s en certificaten die je voor het Nederlands kunt halen. Daarmee kun je je kennis van het Nederlands bevestigen. Dat kan handig zijn voor werk of een studie in Nederland of België.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Het CNaVT is een erkend certificaat waarmee je kunt laten zien hoe vaardig je in het Nederlands bent. Er zijn vijf examens op vier verschillende niveaus van het Europees Referentiekader, van A2 tot en met C1. Elk examen hoort bij een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen. Je kunt het examen afleggen in een van de meer dan 300 erkende CNaVT-exameninstellingen (dit zijn scholen en taaltrainingscentra). 

De meeste Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten erkennen de certificaten Educatief Startbekwaam (B2-niveau van het ERK) en Educatief Professioneel (C1-niveau van het ERK) als bewijs van voldoende taalvaardigheid om een studie te beginnen.

Meer weten? Kijk op cnavt.org.

Europees Taalportfolio

Het taalportfolio is ontwikkeld op vraag van de Raad van Europa en gebaseerd op de niveaus (can-do-statements) van het ERK. Het wordt daarom vaak het Europees Taalportfolio genoemd. Het is bedoeld als instrument waarmee je internationaal kan laten zien op welk niveau je een taal of talen beheerst. Verder kan je het portfolio inzetten als instrument voor verdere taalontwikkeling.

Een taalportfolio is jouw eigendom en daarmee ben je ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de actualisering ervan.

Een taalportfolio bestaat in principe uit de volgende drie onderdelen:

  1. Talenpaspoort: hierin beschrijf je in welke talige context je bent opgegroeid en leeft. Hierin kunnen alle talen opgenomen worden waarmee je ooit in contact bent geweest: thuistaal/-talen, dialect(en), andere talen
  2. Talenbiografie: met checklists (can-do-statements ERK) geef je op basis van zelfevaluatie aan op welk ERK-niveau je een taal/talen beheerst. Deze zelfevaluatie kun je onderbouwen met certificaten, diploma’s, beoordelingen en validatie door expert speakers (bijvoorbeeld lesgevers, moedertaalsprekers, trainers)
  3. Dossier: hierin kan alles worden ondergebracht wat je taalniveaus laat zien: projecten, videoclips, interviews, concrete producten, teksten, eindopdrachten, enzovoort.

Taalportfolio

Staatsexamen NT2 (Nederland)

Wil je in Nederland wonen en daar een vervolgstudie doen? Dan kun je ook het Staatsexamen NT2 afleggen. Meer informatie vind je op de website.