Student-ondersteuner

Wij zijn een Opleiding Tolk/Vertaler met een BA in Toegepaste Intertalige Communicatie en een MA (2jaar) in Conferentietolken.

Wij zoeken naar assistenten die vooral zorgen voor begeleiding van de BA-studenten. Het werk van de assistente zal zowel klassikaal als in groepsverband plaatsvinden. De meest gevraagde activiteiten zijn:

  • Taalverwerving, in de eerste plaats mondelinge taalvaardigheid
  • Schriftelijke taalvaardigheid
  • Lezen en analyseren van teksten
  • Het onderwijzen van culturele en maatschappelijke aspecten van Nederland en/of Vlaanderen
  • Organisatorische ondersteuning bij de vele activiteiten die de vakgroep organiseert (workshops, schrijverpresentaties, vertaal-en tolksessies, debat-coaching, filmsessies)

Wat wij bieden:

  • De student-assistent wordt opgenomen in een dynamische, jonge vakgroep met veel studenten die in de regel erg gemotiveerd zijn.
  • Veel student-assistenten (met name die van letteren- en talenfaculteiten uit Nederland en Vlaanderen) waarderen het dat zij in Trieste inzicht krijgen in de wereld van vertalen en tolken.

Contactgegevens

Paola Gentile, hoofd van de vakgroep Nederlands, SSLMIT, Departement IUSLIT, Universiteit van Trieste

Via Fabio Filzi 14

34132 Trieste

pgentile@units.it

Contact

Naam
E-mailadres
Bericht