Subsidie voor schrijversbezoek wereldwijd

Dankzij deze financieringsregeling kunnen afdelingen Nederlands als vreemde taal in het primair, secundair en hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied een schrijver ontvangen.

De Taalunie werkt samen met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen om deze regeling financieel mogelijk te maken. De regeling bestaat uit twee luiken: ‘Schrijver in de klas’ voor een fysiek schrijversbezoek en ‘Schrijver op je scherm’ voor een online bezoek.

Waarvoor?

Een schrijversbezoek dient verschillende doelen, zoals:

 • de verrijking van het onderwijs Nederlands aan de afdeling die de aanvraag indient;
 • de verhoging van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland;
 • de promotie van recente vertalingen van Nederlandstalig werk in het taalgebied van de aanvrager;
 • belangstelling opwekken voor literair vertalen onder leerders en lesgevers Nederlands als vreemde taal;
 • Nederlandstalige auteurs een inspirerende ervaring bezorgen en hun netwerk vergroten.

Voor wie?

 • Voor afdelingen Nederlands Hoger Onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied
 • Voor primaire en secundaire scholen in de buurtaalregio’s die NVT-onderwijs aanbieden aan lokale scholieren

Hoe kunt u een schrijversbezoek invullen?

Bekijk hier een voorbeeld uit het hoger onderwijs van hoe u het evenement met een schrijver zou kunnen invullen.

Volgens welke criteria?

 • Een didactisch plan: het schrijversbezoek kadert in een leertraject Nederlands als vreemde taal dat bestaat uit een reeks lessen of workshops. Het schrijversbezoek zelf kan ook plaatsvinden als buitenschoolse activiteit. Voor didactische tips kan de aanvrager hier en hier terecht.
 • Een plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het werk van de auteur. Denk hier ook aan samenwerking met partijen zoals andere afdelingen Nederlands in de regio, ambassades, culturele centra, lokale boekhandels en uitgeverijen. Het is de bedoeling dat u een breed publiek bereikt van bijvoorbeeld leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten, onderzoekers Nederlands, ook leerders en lesgevers van andere disciplines en lokale uitgeverijen, nieuwsmedia, festivals, collega-auteurs, lezers enzovoort.
 • De beschikbaarheid van recente vertalingen van de auteur in het taalgebied van de aanvrager. Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds hebben een gezamenlijke databank met vertaalde boeken en boeken die binnenkort in vertaling verschijnen: https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase. U kunt ook inspiratie vinden op www.flandersliterature.be en op www.nederlandsletterenfonds.nl . Heeft u liever een advies op maat? Dan kunt u terecht bij Karen Thys (karen@literatuurvlaanderen.be) voor vragen over Vlaamse auteurs en bij Jan Steinz (j.steinz@letterenfonds.nl)voor vragen over Nederlandse auteurs.
 • Bij een fysiek bezoek verzorgt de schrijver minimaal één les of college per week en ten minste één optreden voor een algemeen publiek.
 • Bij een fysiek bezoek: de mogelijkheid van de afdeling van de onderwijsinstelling om gedurende het verblijf van de auteur als gastvrouw of gastheer op te treden, denk aan accommodatie, maaltijden, een rondleiding in de onderwijsinstelling en/of stad enzovoort.
 • Als u niet kunt voldoen aan een criterium, dan kunt u dat uitleggen in het aanvraagformulier en dan denken we graag mee.

Kosten

Voor een fysiek bezoek, ‘Schrijver in de klas’:

 • De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, à € 500 per week.
 • De afdeling zorgt voor geschikte huisvesting en catering voor de schrijver.
 • Het Nederlands Letterenfonds of Literatuur Vlaanderen draagt de eventuele reiskosten van de schrijver en de vertaalkosten van een fragment.

Voor een online bezoek, 'Schrijver op je scherm':

 • De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, à € 500 per week.
 • Het Nederlands Letterenfonds of Literatuur Vlaanderen draagt de eventuele kosten voor ondersteuning voor IT en voor de vertaling van een fragment.

Na toekenning wordt het door de Taalunie gesubsidieerde honorarium in één schijf uitbetaald.

Hoe aanvragen?

Er zijn twee deadlines om een schrijversbezoek aan te vragen: 1 juni en 1 december.

Voor een fysiek of online bezoek:

 • Stuur uw idee of vragen eerst naar Ingrid Degraeve: idegraeve@taalunie.org. U kunt ook een subsidie aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen.

Rapportage

Na afloop van het schrijversbezoek levert de aanvrager een verslag van max. een A4 of een link naar een kort online verslag en foto van het programma dat wij kunnen publiceren op onze website. De aanvrager stuurt het verslag of de link via de subsidiemodule.

Andere financieringsregelingen

Deze regeling kunt u combineren met een aanvraag voor een zomercursus op locatie of docentenbijeenkomst.

Vragen?

Voor inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar Ingrid Degraeve, idegraeve@taalunie.org.