Projectsubsidie onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen

Scholen, hogescholen, mbo-instellingen, universiteiten en onderwijsnetwerken uit Nederland en Vlaanderen kunnen subsidie aanvragen voor innovatieve projecten voor het onderwijs Nederlands.

In 2024 is financiële ondersteuning mogelijk voor projecten die aansluiten bij de volgende beleidsthema’s van de Taalunie:

  • Implementatie van het concept “taalcompetentie” in het onderwijs
  • Werken met rijke teksten in het onderwijs
  • Goede doorstroom van OKAN/ISK naar het vervolgonderwijs
  • Innovatieve aanpakken in het NT2-volwassenonderwijs

De subsidie van de Taalunie kunt u gebruiken voor:

  • nascholingen, workshops en werkconferenties voor leraren, docenten, lerarenopleiders en onderwijsbegeleiders;
  • ontwikkelen en testen van interventies voor leerlingen of studenten;
  • uitwisselingen tussen Nederland en Vlaanderen (studiedagen, conferenties, werkbezoeken, …).

Per project is er een maximale subsidie van € 7.500 mogelijk. Het subsidiebedrag van de Taalunie bedraagt maximaal 50% van het totale projectbudget. Dekking van de overige kosten gebeurt door middel van een financiële bijdrage door derden, een eigen financiële bijdrage, de inzet van eigen personeel of het gebruik van infrastructuur.

Voor deze subsidie zijn er jaarlijks twee deadlines: uiterlijk 1 juni en 1 december.

Alle aanvragen worden door de Taalunie en externe experts beoordeeld.

Na toekenning wordt 75% van het toegekende bedrag uitbetaald. Het restbedrag (25%) wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van een inhoudelijk en financieel verslag van het project. Deze eindrapportage dient u uiterlijk een maand na afloop van het project in via de subsidiemodule.

Vragen

Voor vragen over deze subsidie neemt u contact op met Fiona van Koot via fvankoot@taalunie.org.