Projectsubsidie Nederlands als vreemde taal / neerlandistiek in het hoger onderwijs

Deze subsidie is bedoeld om projecten mogelijk te maken die Nederlandstalige cultuur promoten en presenteren of een impuls geven aan de kwalitatieve verdieping van het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) of de neerlandistiek.

Voor wie?

De aanvraag kan ingediend worden door afdelingen Nederlands of neerlandistiek op instellingen voor hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied.

Deze regeling heeft tot doel

 • om projecten buiten het Nederlandse taalgebied te ondersteunen die regionaal, landelijk of internationaal bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging en groei van het NVT-onderwijs of de neerlandistiek;
 • om de Nederlandstalige cultuur buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname te promoten en te presenteren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie kernactiviteiten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd:

 1. Onderzoeksprojecten: wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse taal-, letter- en cultuurkunde of de didactiek van het NVT-onderwijs;
 2. Didactische producten zoals een (online) lesmethode, leermiddelen of handboek, zowel voor het NVT-onderwijs als Nederlandse taal-, letter- en cultuurkunde;
 3. Culturele evenementen, manifestaties of presentaties zoals voorstellingen, tentoonstellingen, performances, optredens of concerten van Nederlandstalige cultuur (literatuur, theater, film, muziek, kleinkunst).

Criteria

 • Het project draagt bij aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek buiten het taalgebied of promoot en presenteert de Nederlandstalige cultuur.
 • Het project behandelt zoveel mogelijk het hele Nederlandse taalgebied.
 • U werkt voor het project samen met minimaal één partner van buiten het instituut waar u werkt. Voor 1 en 2 gelden: hoe meer afdelingen en regio’s deelnemen, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt toegekend. Er wordt voorkeur gegeven aan projecten waaraan afdelingen en instellingen uit verschillende landen en regio’s samenwerken. Voor 3 geldt: deze partner komt uit het culturele veld en is bijvoorbeeld een film- of literatuurhuis, een bibliotheek of een theater.
 • De resultaten van het project zijn duurzaam; in de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de resultaten van het project beschikbaar zullen blijven of aanzetten tot nieuwe activiteiten.
 • Het project heeft een begroting waarin inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn. Daarbij is een vorm van cofinanciering een voorwaarde. Andere financieringsbronnen moeten vermeld worden in de begroting. Projecten die de Taalunie al op een andere wijze financieel ondersteunt, komen niet in aanmerking. Voor mogelijkheden voor cofinanciering kunt u onder andere kijken op onze pagina over Erasmus+ strategische partnerschappen.

Kernactiviteiten Onderzoeksprojecten en Didactische producten

Bijkomende criteria:

 • Het project vult een leemte in het NVT-onderwijs en/of de neerlandistiek (qua regio/land, bereikte doelgroep(en), onderwijs, cultureel aanbod, onderzoek, etc.).
 • Het project (het proces of de resultaten) dient goed en aantoonbaar ingebed te zijn in het onderwijs NVT en/of neerlandistiek (door lessen of workshops die samenhangen met het onderwerp van het project, door de medewerking van studenten en onderzoekers in opleiding, etc.).
 • Kernactiviteit Culturele evenementen

Bijkomende criteria:

 • Het project promoot en presenteert de Nederlandstalige cultuur voor een breed publiek met uitstraling buiten de universiteit.
 • Het project wordt niet alleen georganiseerd voor studenten maar ook voor een algemeen publiek en stimuleert de dialoog tussen de Nederlandstalige cultuur en de cultuur in het land of de regio waar het project plaatsvindt; bovendien is het programma zoveel als mogelijk ‘taalgebiedbreed’: het bevat aan de Nederlandse taal gerelateerde cultuur uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en/of Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Niet in aanmerking voor projectsubsidie komen:

 • Reguliere projecten/ projecten waarvoor structurele ondersteuning bestaat;
 • Tijdschriften;
 • Jubilea;
 • Projecten die zich al in de uitvoeringsfase bevinden;
 • Projecten die als doel hebben een bepaalde ideologische, politieke of godsdienstige overtuiging te propageren zijn uitgesloten.

Alle criteria en de volledige procedure vindt u in de uitgebreide regeling.

Aanvraagprocedure

 • Er zijn twee deadlines om een project aan te vragen: uiterlijk 1 juni en 1 december.
 • U kunt altijd contact opnemen met een Taaluniemedewerker bij twijfel of vragen.
 • Een selectiecommissie, bestaande uit medewerkers van de Taalunie, de IVN en experts uit de culturele sector en de internationale neerlandistiek, beoordeelt de aanvragen en stelt een advies op. Vooraf kunnen stakeholders uit de culturele sector bevraagd worden over het project. De eindbeslissing ligt bij de algemeen secretaris van de Taalunie.
 • Na toekenning wordt 75% van het toegekende bedrag uitbetaald. Het restbedrag (25%) wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van een inhoudelijk en financieel verslag van het project. Deze eindrapportage dient u uiterlijk een maand na afloop van het project in via de subsidiemodule.

Download Sjabloon begroting:

Eerdere aanvragen

Ter inspiratie vindt u op de deze pagina goedgekeurde aanvragen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org.