Literaire uitwisselingen

Om literaire uitwisselingen te bevorderen, is er een subsidieregeling voor organisaties, instellingen en literaire makers in de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. Uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende culturen biedt verdieping en verrijking voor haar gebruikers. Daarom stimuleert de Taalunie de literaire en culturele uitwisseling van Nederlandstalige literatuur en cultuur.

Uit onderzoek van de Taalunie blijkt dat literaire uitwisselingen meer ondersteund kunnen worden. Daarom is er een regeling opgezet in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Deze subsidieregeling maakt projecten en initiatieven mogelijk die het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten. Daarnaast kan de regeling de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

Meer weten over de regeling? Bezoek de pagina van Literatuur Vlaanderen.