Docent uit het taalgebied

Onder een docent uit het taalgebied verstaat de Taalunie een docent met grondige, actuele kennis van de taal en cultuur. De docent heeft deze kennis verworven door langere tijd en in het taalgebied te hebben verbleven. Dit kan zijn door te zijn opgegroeid in het taalgebied of door het volgen van een studie. De docent heeft recent langere tijd in het taalgebied verbleven of gewerkt en beschikt daardoor in het taalgebied over een relevant netwerk. De werving en beoordeling van geschiktheid gebeurt door de universiteit. De Taalunie controleert of aan de formele criteria is voldaan.