Criteria en bedragen basisfinanciering

Voor de bepaling van de hoogte van de financiering hanteert de Taalunie de volgende criteria:

  • Een instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling heeft recht op 1.500 euro per jaar;
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt heeft recht op 2.500 euro per jaar;
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt heeft recht op 3.500 euro per jaar;
  • Een instelling met minstens 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0,75 fte), van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma heeft recht op 5.000 euro per jaar.