Beurs CNaVT-examengeld

De CNaVT-examens bieden leerders van het Nederlands buiten het taalgebied kansen om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten testen en certificeren. Leerders voor wie het examengeld een drempel vormt voor deelname aan de CNaVT-examens kunnen eenmalig een gedeeltelijke terugbetaling van het examengeld aanvragen bij de Taalunie. Het gaat om een terugbetaling van € 45.

Voorwaarden

  • De leerder heeft deelgenomen aan het CNaVT-examen aan een door het CNaVT erkende exameninstelling (deelnamebewijs vereist).
  • De leerder betaalde minimaal € 95 examengeld (betaalbewijs vereist).
    Let op: administratieve kosten die een exameninstelling bijkomend aanrekent voor organisatie van de CNaVT-examens of voor een voorbereidende cursus op de examens tellen niet mee als examengeld.
  • De leerder (of, indien nog inwonend, een ouder/voogd van de leerder) geniet een sociale tegemoetkoming, bv. een verlaagd instellingstarief, een huurtoeslag, een zorgtoeslag, enz. (bewijsstuk (niet ouder dan 2 jaar) vereist)
  • Er kan maximaal voor 1 examen per jaar een terugbetaling worden aangevraagd.
  • Er kan alleen in het jaar waarin u het examen heeft afgelegd een beurs aangevraagd worden. Deze beurs kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoe aanvragen?

De beurs kan worden aangevraagd via de subsidiemodule in mijnNederlands.

Deadline

Uiterste datum voor aanvragen is 1 juni.