Accreditatie

De financieringen worden op aanvraag toegekend aan door de Taalunie geaccrediteerde afdelingen Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied waaraan minimaal één docent Nederlands is verbonden.

Een geaccrediteerde afdeling voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de afdeling behoort tot een publieke instelling voor hoger onderwijs, die erkend wordt door het bevoegde ministerie van onderwijs;
  • het programma neerlandistiek/onderwijs Nederlands is binnen het curriculum van de instelling erkend en vormt dus een vast onderdeel van het studieaanbod van de afdeling;
  • de docent heeft een aanstelling aan een instelling voor hoger onderwijs met een taakomschrijving waarvan de neerlandistiek/het onderwijs Nederlands een substantieel onderdeel vormt;
  • de docent heeft een afgeronde studie aan een universiteit of een hogeschool op het gebied van de (ver-)taalkunde, de letterkunde of de taalverwerving waarbij ruime aandacht is besteed aan de neerlandistiek / het Nederlands;