Publicatie
Raamwerk voor machinevertaalgeletterdheid

Dit ‘raamwerk voor machinevertaalgeletterdheid’ (ook wel ‘MT-geletterdheid’) helpt docenten in het beroepsonderwijs om toekomstige professionals effectiever, bewuster en kritischer gebruik te laten maken van de vele mogelijkheden die machinevertalingen (MT) bieden. Dat is geen overbodige luxe: hoewel Google Translate alleen al vandaag de dag door meer dan 1 miljard mensen zou worden gebruikt, bestaat er nog weinig inzicht in wat dat effectieve, bewuste en kritische gebruik dan precies inhoudt. Dat inzicht is hard nodig, want machinevertalingen zijn niet per se juist of effectief, en vertaalfouten kunnen in sommige gevallen zelfs ernstige medische, financiële of juridische gevolgen hebben.

In het raamwerk worden zorgvuldig de verschillende stappen in het gebruik van MT doorgenomen en wordt aandacht geschonken aan de verschillende afwegingen die je als professional moet maken in dit proces: wanneer is het bijvoorbeeld wel of juist niet verstandig om MT in te zetten? Welke afwegingen maak je daarbij? Hoe zorg je ervoor dat je – als je dan toch MT inzet – de risico’s beperkt of de kwaliteit van de vertaling kunt verbeteren? Dit doen we aan de hand van voorbeelden van zowel schriftelijke als mondelinge situaties uit specifieke beroepscontexten (de zorgsector, juridische sector en de communicatiesector). Bij iedere stap in het proces en voor iedere beroepscontext vind je daarbij ook nog voorstellen voor leeractiviteiten die je met je studenten kunt uitvoeren.

Het raamwerk is hier te vinden.

Het project De ontwikkeling van een raamwerk voor MT-geletterdheid in het hoger onderwijs werd gefinancierd door de Taalunie. Deelnemende partijen: lectoraat Professional Communication in a Digitalizing Society, Zuyd Hogeschool (Joop Bindels, Mark Pluymaekers); Faculty of Humanities, Centre for Linguistics, Universiteit Leiden (Lettie Dorst); directoraat-generaal Vertaling (DGT), Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (Emma Hartkamp).

Contact en algemene vragen

Neem bij vragen of opmerkingen over het raamwerk gerust contact op met Joop Bindels, docent-onderzoeker Vertaaltechnologie aan de Vertaalacademie en het lectoraat Professional Communication in a Digitalizing Society (Zuyd Hogeschool).

Informatie

Docenten in het beroepsonderwijs
Publicatie
Pagina niet gevonden