SSLMIT, Universiteit van Trieste

De vakgroep Nederlands van de universiteit van Triëst kan terugblikken op meer dan vijftig jaar geschiedenis. Het Nederlands werd er namelijk al in 1963 ingevoerd, kort na het ontstaan van de Europese Gemeenschap. Het Nederlands was vanaf zijn debuut bij de SSLMIT een bijvak. In de gloriejaren van de Triëstse Opleiding, grofweg overeenkomend met de jaren zeventig-negentig, toen de uitdijende Europese instellingen grote behoefte hadden
aan goed opgeleide conferentietolken en vertalers en Triëst het enige opleidingsinstituut in Italië was, ging het ook de vakgroep Nederlands voor de wind. Het was de tijd waarin heel wat kersvers opgeleide conferentietolken en vertalers van Triëst naar Brussel of Luxemburg verhuisden om daar
ambtenaar of freelance te worden. Nederlands was in al die jaren een aantrekkelijke taal, ook omdat de combinatie Nederlands-Italiaans nogal uitzonderlijk was. Kort gezegd, studenten uit Triëst hadden een goede naam en studenten met Nederlands hadden een extra goede naam!
De vakgroep heeft nog één verdienst die hier vermeld mag worden: de totstandbrenging van een Belgisch-Italiaans bachelordiploma in Toegepaste Intertalige Communicatie / Toegepaste Taalkunde, bedoeld voor de studenten Nederlands van Triëst en studenten van KU Leuven, campus Antwerpen. Jaarlijks worden maximaal vijf studenten geselecteerd voor dit dubbele diploma. In het najaar van 2015 is de eerste lichting afgestudeerd.

Facebook

Vacatures

Gebruikers

Meld je aan om de gebruikers van deze organisatie te bekijken.

Kaart

Contact

Naam
E-mailadres
Bericht