Kwaliteitscriteria

Algemene kwaliteitseisen

Het doel van het materialenplatform binnen mijnNederlands is een toegankelijk platform te creëren waar lesgevers snel en probleemloos onderwijsmateriaal kunnen vinden. De onderwijsmaterialen zijn kwalitatief, functioneel en contextrijk en dragen bij aan inspirerend, motiverend en grensoverschrijdend onderwijs Nederlands.

De onderwijsmaterialen die op mijnNederlands worden geplaatst, moeten in lijn zijn met de kernwaarden van de Taalunie. De volgende algemene kwaliteitseisen zijn van toepassing op alle onderwijsmaterialen, los van de onderwijscontext, de doelgroep of het type onderwijsmateriaal.

Het onderwijsmateriaal …

 • is in lijn met de gebruikersvoorwaarden;
 • is uniek (komt niet meer dan 1 x voor op het platform);
 • respecteert auteursrechten;
 • heeft een Creative Commons licentie;
 • is gekoppeld aan een document of actieve weblink;
 • heeft een korte, duidelijke omschrijving (min. 50 – max. 250 tekens);
 • is volgens duidelijke zoektermen gecategoriseerd (tags);
 • heeft als hoofdtaal het Standaardnederlands (andere steuntalen zijn mogelijk wanneer het leermiddel gericht is op een specifiek taalgebied);
 • bevat geen typ- of spelfouten;
 • is bij voorkeur in verschillende taalgebieden inzetbaar;
 • heeft een duidelijke doelgroep;
 • past inhoudelijk bij de doelgroep;
 • voldoet aan de technische eisen (bestandstype en -grootte).

Kwaliteitseisen lesmateriaal

Wat volgt zijn aandachtspunten bij het beoordelen van onderwijsmateriaal op mijnNederlands dat inzetbaar is in een klascontext. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Downloadbare lesmaterialen, zoals werkbladen gericht op een bepaalde vaardigheid (spreken, luisteren, lezen, schrijven), taaltaken, (powerpoint)presentaties, toetstaken, interactieve oefeningen, online activiteiten;
 • Lesvoorbereiding (instructies bij een activiteit voor de lesgever);
 • Cursus / syllabus.

Om te kijken of het onderwijsmateriaal bruikbaar is binnen een bepaalde klascontext, houden we (naast de algemene kwaliteitseisen) rekening met de volgende criteria:

Het lesmateriaal …

 • is contextrijk: woorden, structuren, taalfuncties en culturele informatie worden aangeboden in een herkenbare, zinvolle context;
 • is functioneel / communicatiegericht (i.p.v. vormgericht):
 • is goed afgestemd op de doelgroep;
 • heeft een rijk taalaanbod (divers, niet oververeenvoudigd);
 • heeft een eenduidig en begrijpelijk taalaanbod (juiste niveau, visuele ondersteuning);
 • heeft een authentiek, relevant en representatief taalaanbod (sluit aan bij de leefwereld);
 • heeft bij voorkeur expliciete en concreet geformuleerde doelen: wat moet de leerling/student doen, met welke ondersteuning, in welk tijdskader en met welk resultaat?;
 • biedt bij voorkeur mogelijkheden tot differentiatie qua inhoud en organisatie;
 • heeft een systematische opbouw:
 • stimuleert de autonomie van de leerder: